การสอนภาษาไทยต้องเน้นที่การคิดกับการรับภาษา

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้จัดประชุมย่อยหารือเป็นครั้งแรกกับกลุ่มนักวิชาการที่สนใจเรื่องการสอนภาษาไทยให้คนต่างชาติ ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในการอบรมครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาที่มูลนิธิ ฯ ร่วมกับภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นในปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

38 | | |

อ่านต่อ ...

คณะคลังสมอง วปอ.เข้าพบประธานมูลนิธิฯ งานเฉลิมพระเกียรติพระ เจ้าอยู่หัว 90 พรรษา ปี 2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 น.คณะคลังสมองวปอ.เข้าพบประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หารือจัดกิจกรรมเฉลิมพระกียรติพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมายุ 90 พรรษาปี 2560

84 | | |

อ่านต่อ ...

กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Expo 2016)

กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Expo 2016) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการนำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ รวม ๙ กิจกรรม

227 | | |

อ่านต่อ ...

กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่หนังสืออาเซียน 2 เล่ม

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการประชุม “อนาคตของประชาคมอาเซียนของเราในปี 2558 สู่ปี 2568” เนื่องในโอกาสที่เปิดตัวหนังสือ Positioning the ASEAN Community in an Emerging Asia: Thai Perspectives ซึ่งรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอนาคตของประชาคมอาเซียน

248 | | |

อ่านต่อ ...

สองภาษาสร้างได้ การเรียนรู้ภาษาที่สองของเด็กและผู้ใหญ่

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายทางวิชาการ ภาษาศาสตร์สู่สาธารณะ ในหัวข้อ “สองภาษาสร้างได้? การเรียนรู้ภาษาที่สองของเด็กและผู้ใหญ่” บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีราภรณ์ รติธรรมกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

180 | | |

อ่านต่อ ...

หนังสือดีเด่น12เรื่องที่พ่อแม่ควรให้‘ลูก’อ่าน

ลุ้นระทึก จนนาทีสุดท้าย หนังสือดีเด่นที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้ลูกได้อ่าน ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่่โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) ร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดแถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2559

237 | | |

อ่านต่อ ...

ไทยมุ่งพัฒนาทักษะแรงงานลุ่มน้ำโขง

กระทรวงแรงงานเน้นพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

172 | | |

อ่านต่อ ...

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถาบันการศึกษา ๕๘ แห่งในความร่วมมือทางวิชาการจัดหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศ

161 | | |

อ่านต่อ ...

ASEAN News

ASEAN News

ปลุกอาชีวะเอกชนเพิ่มยอดผู้เรียนเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

E-books

E-books

Thai Heritage Exposures

Thai Heritage Exposures