หนุนนักเรียนอ่านวรรณกรรมเพื่ออาเซียน

สมาคมอาเซียนเตรียมหารือกระทรวงศึกษาธิการ หนุนหนังสือโครงการวรรณกรรมให้เด็กอ่านนอกเวลา

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธ์ นายกสมาคมอาเซียน - ประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้ริเริ่มโครงการวรรณกรรมเพื่ออาเซียน โดยเชิญนายประภัสสร เสวิกุล นักเขียนชื่อดัง มาเขียนนิยายเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเก็บข้อมูลใน ๙ ประเทศ ซึ่งขณะนี้ตีพิมพ์ออกมา 3 เล่มแล้ว และจะทยอยออกมาจนครบ 10 เล่ม หลังจากนี้มีแนวคิดจะประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำหนังสือเหล่านี้ไปยังห้องสมุดโรงเรียน รวมถึงเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับนักเรียน

คุณหญิงลักษณาจันทร มองว่าวิธีการเรียนการสอนควรปรับใหม่ โดยให้หนังสือเด็กไปอ่านแล้วนำมาอภิปรายกัน เด็กจะได้สนุกได้รู้หลายอย่างทั้งมุมมอง วิถีชีวิต คติที่สอดแทรกผ่านหนังสือ

“หลังจากนี้ คาดหวังให้มีการแปลวรรณกรรมชุดนี้เผยแพร่ไปในอาเซียนด้วย ซึ่งนอกเหนือจากนวนิยาย ๑o เล่มของคุณประภัสสร แต่รวมถึงวรรณกรรมในอาเซียนที่ควรมีการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น ซึ่งขณะนี้เวียดนามแสดงความสนใจที่จะนำวรรณกรรมชุดนี้แปลเป็นภาษาเวียดนาม’ นายกสมาคมอาเซียน ประเทศไทย กล่าว

นวนิยายในโครงการวรรณกรรมเพื่ออาเซียนที่ตีพิมพ์แล้ว ๓ เล่ม ได้แก่ ๑. จะฝันถึงเธอทุกคืนที่มีแสงดาว เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอินโดนีเซีย ๒. รักในม่านฝน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวียดนาม และ ๓. มีเมฆบ้างเป็นบางวัน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฟิลิปปินส์

คุณหญิงลักษณาจันทร กล่าวในตอนท้ายว่า ในส่วนเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนยังมีอะไรให้ทำได้อีกมาก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งประเทศไทยมีทุนวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานที่โดดเด่น

กระทรวงการต่างประเทศจัดตั้งสมาคมอาเซียนเมื่อปลายปี ๒๕๕๑ มีเป้าหมายเพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของภาครัฐและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของอาเซียนให้แก่ประชาชน และเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับอาเซียนจากภาคประชาชนผู้สนใจเข้าดูข้อมูลได้ที่ www.aseanthailand.org

เนื้อหาในเว็บไซต์ประกอบด้วย ข่าวสารจากประเทศสมาชิทั้ง ๑๐ ชาติอาเซียน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม และมีจดหมายข่าวที่จัดทำเผยแพร่ในรายไตรมาสทั้งแบบออนไลน์และแบบสิ่งพิมพ์ สามารถอ่านย้อนหลังได้ถึงกลางปี ๒๕๕๒ ในฉบับมีบทสัมภาษณ์ บทความ ภาษาอาเซียนน่ารู้ คนเก่งอาเซียน สถานที่ท่องเที่ยวในอาเซียน แบบทดสอบความรู้เรื่องอาเซียน ฯลฯ

ผู้ที่สนใจเว็บไซต์ หรืออยากเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย ซึ่งจะได้รับสิ่งพิมพ์จดหมายข่าว และได้รับอีเมลรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม งานสัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.aseanthailand.org อัตราค่าสมาชิกตลอดชีพครั้งเดียว ๕๐๐ บาท รายปีปีละ ๑๐๐ บาท นักศึกษาปีละ ๕๐ บาท