ประชุมสรุปแก้ไขงานขั้นสุดท้าย ของคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กระทรวงศึกษาธิการ ประชุมสรุปแก้ไขงานขั้นสุดท้าย ของคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหนังสือที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

88 | | |

อ่านต่อ ...

สัมมนาวิชาการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” ครั้งที่ 2

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ และมูลนิธิเพชรภาษา จัดสัมมนาวิชาการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” ครั้งที่ 2

115 | | |

อ่านต่อ ...

ทุนเรียนนิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย แห่งเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ประกาศมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ทุน ให้กับนักเรียน จากกลุ่มประเทศอาเซียน

174 | | |

อ่านต่อ ...

สัมมนาวิชาการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” ครั้งที่ ๒ ภายใต้แนวคิด รักษ์ภาษาไทย คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อาเซียน

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และมูลนิธิเพชรภาษา
ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” ครั้งที่ ๒ ภายใต้แนวคิด รักษ์ภาษาไทย คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อาเซียน

773 | | |

อ่านต่อ ...

Learn English for journalism — for free

If you’re an aspiring journalist — or a blogger who’s ready to take writing to the next level — here’s a chance to learn the essentials of print and digital journalism and improve your English.

417 | | |

อ่านต่อ ...

จุฬาฯ จัดบรรยายวิชาการ “สุนทรภู่กับการเรียนการสอน”

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “สุนทรภู่กับการเรียนการสอน”
ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 13.00 น.ณ ห้อง 503 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

515 | | |

อ่านต่อ ...

คณะคลังสมอง วปอ.เข้าพบประธานมูลนิธิฯ งานเฉลิมพระเกียรติพระ เจ้าอยู่หัว 90 พรรษา ปี 2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 น.คณะคลังสมองวปอ.เข้าพบประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หารือจัดกิจกรรมเฉลิมพระกียรติพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมายุ 90 พรรษาปี 2560

457 | | |

อ่านต่อ ...

กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Expo 2016)

กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Expo 2016) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการนำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ รวม ๙ กิจกรรม

565 | | |

อ่านต่อ ...

ASEAN News

ASEAN News

ไทยพัฒนาแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน

E-books

E-books
Thai Heritage Exposures