อาเซียนเร่งสร้างแรงงานรุ่นใหม่รองรับสังคมผู้สูงอายุ

อาเซียนประชุมผลักดันแรงงานเยาวชนอาเซียนรองรับสังคมผู้สูงอายุ เตรียมจัดหลักสูตรพัฒนาเด็กสู่มืออาชีพ

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมอาวุโสด้านแรงงาน (ASEAN-SLOM) ครั้งที่ ๙ สัปดาห์ที่ผ่านมา ณ เมืองเซมารัง ประเทศอินโดนีเซีย ได้หารือเน้นหนักเรื่องการจ้างแรงงานเยาวชนเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อรับมือกับปัญหาประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนที่ กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานวัยทำงานในสาขาต่าง ๆ

การประชุมครั้งนี้มีแนวคิดหลักว่า “Young People-Building Tomorrow’s ASEAN Today” สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังในการพัฒนาและผลักดันเยาวชนเป็นอนาคตของภูมิภาค

แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) กำหนดเป้าหมายและมาตรการเกี่ยวข้องกับเยาวชนหลายประการ เช่น การให้หลักประกันการศึกษาภาคบังคับอย่างเท่าเทียม การส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เกมคอมพิวเตอร์อาเซียนระดับเยาวชน การจัดตั้งกองทุนเยาวชนอาเซียน การพัฒนาทักษะประกอบการเยาวชน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสวัสดิการเยาวชน