โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส

акция от CreditPlus

เงื่อนไขการให้กู้ยืม

จำนวนสูงสุด ถึง 4000000
อัตราดอกเบี้ยต่อปี ไม่เกิน 28%
ระยะเวลา 1-60 เดือน
ความเร็วในการประมวลผลแอปพลิเคชัน ไม่ถึง 96 ชม 
อายุผู้ยืมเงิน 20-62 ปี
ตกลง 87% 
วิธีรับเงินหลังสมัคร

เกี่ยวกับ  บริษัท โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส

ปัจจุบันทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนั้น ล้วนส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างอีกทั้งยังเหมารวมไปถึงพี่น้องในภาคของการเกษตรอีกด้วย ดังนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือ ธกส. ซึ่งเป็นธนาคารที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับเกษตรในทุก ๆ สถานการณ์ ได้เล็งเห็นปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงได้มีโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกสขึ้นให้ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรได้มีแหล่งเงินกู้เพื่อนำไปใช้หมุนเวียนและต่อยอดด้านการเกษตรต่อไป

โดยในวันนี้เราจะมาดูกันว่าสินเชื่อธกส 2566 นี้มีอะไรบ้าง ที่เข้าข่ายและอยู่ในโครงการสินเชื่อฉุกเฉินนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษาหาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการลงทะเบียนธกส ต่อไป

  • โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส 50000 – โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการสนบสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส ที่ถูกปล่อยออกมาสำหรับเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ไฟไหม้พื้นที่ทำกิน ดินแห้งแล้งขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตร ที่เกิดขึ้นในปี 2566 – 2567 โดยจำกัดวงเงินในการกู้ยืมครอบครัวละ 5 หมื่นบ้าน เพื่อนำเงินไปใช้จ่าย ซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในช่วงระหว่างที่ต้องฟื้นฟูความเสีหายอันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว อีกทั้งโครงการนี้ยังช่วยเหลือที่น้องเกษตรกรโดยการปลอดดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 6 เดือนอีกด้วย

  • โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด – 19 – หากพี่น้องเกษตรกรคนไหนได้รับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว สามารถลงทะเบียนธกส ในโครงการนี้ได้เลย เพราะสินเชื่อฉุกเฉินตัวนี้ หากคุณเป็นลูกค้าของธกสอยู่แล้วหรืออยู่ในครอบครัวที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรหรือตัวคุณเองเป็นเกษตรกรก็สามารถกู้สินเชื่อนี้ได้ โดยในขั้นตอนแรกของการขอสมัครโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกสตัวนี้นั้น คุณจะต้องลงทะเบียนธกสและกรอกข้อมูล ผ่านไลน์ baac Family จากนั้นเจ้าหน้าที่ขอธนาคารจะส่งข้อความหรือโทรมานัดหมาย พร้อมแจ้งเตรียมเอกสารเพื่อนำไปยื่นที่ธนาคารสาขาใกล้บ้านของคุณ ซึ่งเมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อล้ว คุณจะได้รับเงิน 1 หมื่นบาทเพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในช่วงที่เกิดวิกฤตินี้

  • โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน 108 อาชีพนั้น – จากที่มีข่าวออกไปในสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะหนังสือพิมพ์หรือข้อมูข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ธกส ปล่อยสินเชื่อ 2 แสนบาท ภายใต้ชื่อ 108 อาชีพ เราได้ติดตามข่าวสารจาก ธกสว่าโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกสโครงการนี้นั้น แน่นอนว่าจะยังไม่มีการปล่อยออกมาในเร็ว ๆ นี้อย่างแน่นอน แต่สำหรับลูกค้าผู้ที่สนใจต้องการกู้เงินในวงเงิน 2 แสนบาทนั้น สามารถยื่นเรื่องขอสมัครในสินเชื่อประเภทอื่นที่มีวงเงินเทียบเท่ากับโครงการนี้ได้ ซึ่งทาง ธกส เองก็มีสินเชื่อโครงการดีดีไว้รองรับคุณในหลาย ๆ โครงการเช่นกัน 

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วแน่นอนว่าย่อมไม่ได้กระทบแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น แต่จกระทบเป็นวงกว้างรวมไปถึงอาชีพทางการเกษตรด้วย ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกค้าของ ธกส หรือเป็นเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส โครงการนี้เหมาะกับคุณเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีดีแบบนี้ก็รีบคว้าเอาไว้ เราอยากเห็นพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายกลับมายิ้มได้อักครั้ง

ส่งข้อความ