สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า

акция от CreditPlus

เงื่อนไขการให้กู้ยืม

จำนวนสูงสุด ถึง 500000
อัตราดอกเบี้ยต่อปี ไม่เกิน 20%
ระยะเวลา 1-48 เดือน
ความเร็วในการประมวลผลแอปพลิเคชัน ไม่ถึง 48 ชม 
อายุผู้ยืมเงิน 20-60 ปี
ตกลง 81% 
วิธีรับเงินหลังสมัคร

เกี่ยวกับ  บริษัท สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า

เปิดตัวสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ไม่ต้องค้ำ

เปิดตัวโครงการใหม่จากธนาคารออมสินสินเชื่อเสริมพลังฐานรากเป็น สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า พ่อค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นมาตรการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลตัวเล็กๆ โดยมีวงเงินสินเชื่อ ตั้งแต่ 30,000-50,000 บาท ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีบุคคลค้ำประกันและหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อเดือน และผู้ที่สนใจต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องมาลงทะเบียนออนไลน์ขอใช้สิทธิ์ใหม่

แนวทางการแก้ปัญหาในการปล่อยสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 

  1. ปล่อยสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 24-28% ต่อปี ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ ที่ไม่มีที่พึ่งพิง และจะขยายช่วงเวลาพักชำระหนี้ออกไป นอกจากนี้ยังให้สินเชื่อเงินกู้ออมสินเพิ่มอีก โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจการให้บริการต่างๆจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

  2. ปล่อยสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมและดูแลผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจรายใหม่ อย่างเช่น บรรดาแม่บ้านที่ต้องการขายอาหาร นักศึกษาที่จบใหม่แต่ยังไม่มีงานทำ ก็ให้สามารถมาขอกู้เงินออมสินได้ โดยที่ธนาคารออมสินจะต้องมีความพร้อมในการปล่อยสินเชื่อและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับเงื่อนไขในการขอ สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า นั้นจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ สินเชื่อฉุกเฉิน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเพียงเล็กน้อย คือ

  1. วงเงินสินเชื่อออมสิน ไม่เกิน 50,000 บาท ตามความจำเป็น

  2. ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

  3. ผู้ที่มีอาชีพ พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ

  4. ผู้มีถิ่นฐานที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งชัดเจนแน่นอน

  5. ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันและไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

  6. สามารถเลือกผ่อนชำระได้สูงสุด 36 เดือน

  7. อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน

  8. ปลอดการชำระหนี้ได้ 6 งวด ( เงินต้น+ดอกเบี้ย )

วิธีการขอ สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า

บรรดากลุ่มบุคคลตัวเล็กๆ ฐานรากอย่าง แม่ค้า พ่อค้า หาบเร่ หรือนักศึกษาจบใหม่ บุคคลที่มีรายได้ประจำสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th โดยเลือกลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก หรือคลิกได้ที่ลิ้งค์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN35

เหตุผลที่ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า ก็เพื่อที่จะต้องการช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการกู้เงินนอกระบบหรือหนี้นอกระบบนั่นเอง และมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 24-28% ต่อปี ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก โดยต้องการจะดึงอัตราดอกเบี้ยในตลาดให้ลดลงและไม่เกิน 18% ต่อปี ซึ่งแต่เดิมมีลูกค้าที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลถึง 30% โดยต้องการจะเพิ่มกลุ่มลูกค้าอย่างแม่ค้า พ่อค้า และกลุ่ม SME เข้ามาร่วมโครงการสินเชื่อออมสิน และเพื่อที่ออมสินจะได้เป็นธนาคารรัฐแห่งแรกที่ได้เข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง และเพื่อที่จะได้เป็นธนาคารสำหรับการปล่อยสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าในอนาคตได้อย่างแท้จริง

ส่งข้อความ