สินเชื่อพรอมิส

акция от CreditPlus

เงื่อนไขการให้กู้ยืม

จำนวนสูงสุด ถึง 3000000
อัตราดอกเบี้ยต่อปี ไม่เกิน 24%
ระยะเวลา 1-60 เดือน
ความเร็วในการประมวลผลแอปพลิเคชัน ไม่ถึง 48 ชม 
อายุผู้ยืมเงิน 20-60 ปี
ตกลง 84% 
วิธีรับเงินหลังสมัคร

เกี่ยวกับ  บริษัท สินเชื่อพรอมิส

การอนุมัติสินเชื่อพรอมิสรวดเร็วทันใจได้เงินสดทันที

สินเชื่อ Promise (Promise Personal Loan) เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีรายได้น้อย หรือเป็นพนักงานลูกจ้างรายวันก็สามารถจะยื่นใบสมัครขอสินเชื่อ Promise ได้ ด้วยระยะเวลาในการทราบผลการอนุมัติสินเชื่อพรอมิสเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและฟรีค่าธรรมเนียมรายปี โดยวงเงินที่สามารถอนุมัติได้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

 • ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท จะสามารถอนุมัติวงเงินให้สูงสุดได้ไม่เกิน 1.5- 2 เท่าของรายได้ต่อเดือน โดยมีเงื่อนไขอีกว่า จะต้องมีสินเชื่อของสถาบันการเงินอื่นๆอีกได้ไม่เกิน 3 สถาบัน

 • ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป จะสามารถอนุมัติวงเงินสูงสุดได้ 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

 • อนุมัติวงเงินสูงสุดได้ไม่เกิน 500,000 บาทเท่านั้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 15% ต่อปีและสูงสุดไม่เกิน 25%ต่อปี( ดอกเบี้ย 15% ต่อปี+ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินอีก 9-10%ต่อปี )

ใช้เวลากี่วันในการอนุมัติสินเชื่อพรอมิส

โดยปกติแล้วเมื่อยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารครบถ้วนเรียบร้อย ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ จะใช้เวลาในการพิจารณาสินเชื่อ Promise ประมาณ 5 วันทำการ หรือ 1 สัปดาห์ เป็นอย่างน้อย หรือสามารถจะเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเบื้องต้นได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Promise ได้เลย 

ถ้าหากต้องการความรวดเร็วทันใจ การอนุมัติสินเชื่อพรอมิส ภายใน 50 นาที โดยที่ลูกค้าจะต้องเตรียมเอกสารเข้าไปยื่นที่ Promise สาขาสีลมอยู่ในตึกธนิยะ ชั้น 2 ก็จะทราบผลการอนุมัติสินเชื่อ Promise โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้ง และวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ และถ้าหากไม่ผ่านการอนุมัติจะมี SMS แจ้งมายังเบอร์มือถือที่ได้ให้ไว้ในใบสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครที่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อพรอมิส

 1. ต้องมีสัญชาติไทย และเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-64 ปีบริบูรณ์

 2. จะต้องมีรายได้ต่อเดือน 6,000 บาทขึ้นไป

 3. จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป กรณีที่เป็นพนักงานรายวัน หรือสัญญาจ้างจะต้องมีสัญญาจ้างมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป

 4. จะต้องมีสถานที่พักอาศัยหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของสินเชื่อPromise และสามารถจะติดต่อได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร เพื่อจะทำให้การอนุมัติสินเชื่อพรอมิสเป็นไปอย่างรวดเร็ว จะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องและชัดเจน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 2. สลิปเงินเดือนฉบับจริงเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง ต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน

 3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อน 3 เดือน พร้อมฉบับจริง

สามารถยื่นใบสมัครสินเชื่อ Promise ได้ที่ไหนบ้าง

 1. สามารถเตรียมใบสมัครและเอกสารเข้าไปยื่นได้เลยที่สาขาของพรอมิสใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือถ้าต้องการอนุมัติสินเชื่อพรอมิสให้ได้อย่างรวดเร็ว ก็ไปที่สาขาสีลม

 2. สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ PROMISE ได้เลย

ส่งข้อความ