กู้หนี้นอกระบบที่ได้จริง รับเงินด่วน 2023


ต้องการเงินสด เงินด่วนทันใจแต่ติดเครดิตบูโรจะมีบริการเจ้าไหนที่ปล่อยเงินได้เร็วบ้าง เมื่อคุณมีความต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วน เช่น ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบัตรเครดิตต่างๆ คุณมีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วนเท่านั้น ทำให้คุณต้องไปกู้หนี้นอกระบบเพื่อมาใช้จ่ายให้ทันเวลาที่กำหนด ถึงแม้ดอกเบี้ยจะมหาโหดก็ตามแต่ผู้กู้ไม่มีทางเลือกเพราะหากจะไปกู้ธนาคารก็ต้องใช้เอกสารมากมาย และต้องรอผลในการอนุมัติอีกหรือหากจะไปกู้ผ่านแอปพลิเคชันในการกู้ยืมเงินก็ต้องรอเวลาเหมือนกัน จึงเลือกที่จะสอบถามคนใกล้เคียงว่า กู้หนี้นอกระบบได้ที่ไหนบ้าง

หนี้นอกระบบคืออะไร

กู้เงินนอกระบบหรือหนี้นอกระบบ คือ การให้บริการระหว่างผู้กู้เงินกับผู้ให้กู้เงินระหว่างบุคคลซึ่งจะเป็นการให้กู้กันเอง โดยไม่ผ่านสถาบันการเงิน หนี้นอกระบบจะไม่มีระเบียบหรือข้อกำหนดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งการกู้เงินนอกระบบประเภทนี้จะไม่มีมาตรฐาน และรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้ หากผู้สนใจกู้เงินจะต้องยอมรับดอกเบี้ยที่สูงได้เพราะการกำหนดดอกเบี้ยผู้ให้กู้จะเป็นคนกำหนดเอง และจะมีการทำสัญญาหรือเงื่อนไขในการกู้เงินขึ้นมาซึ่งลูกหนี้ไม่สามารถโต้เถียงได้เพราะเวลานั้นลูกหนี้ต้องการเงินด่วนเพื่อเอาไว้ใช้จ่าย

หนี้นอกระบบมีกี่ประเภท

  1. หนี้นอกระบบจะมีแบบระยะสั้น ซึ่งจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน โดยผู้กู้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกวันจนกว่าผู้กู้จะหาเงินต้นนำมาคืนได้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 20% ต่อเดือนสำหรับในการกู้เงิน 1 ครั้ง 

  2. หนี้นอกระบบแบบรายเดือน จะมีระยะเวลามากกว่า 1 เดือนขึ้นไปจนไปถึงรายปีซึ่งการกู้เงินแบบนี้จะไม่มีกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้อย่างแน่นอน ซึ่งการกู้เงินแบบนี้จะคล้ายๆกับแบบรายวันแต่ต่างกันตรงจะเก็บดอกเบี้ยรายเดือนจนกว่าผู้กู้มีเงินต้นนำมาใช้คืน หากผู้กู้เงินประเภทนี้กู้เงินในวงเงินสูงๆ ผู้ให้กู้อาจจะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลในการค้ำประกัน เช่น ทองคำ โฉนดที่ดิน รถยนต์ เป็นต้น 

ทำไมบางคนเลือกที่จะกู้เงินนอกระบบ

การกู้เงินแบบนี้จะขึ้นอยู่ว่า ผู้ให้กู้จะเขียนสัญญาขึ้นมายังก็ได้ บางครั้งผู้กู้ก็ไม่ได้อ่านสัญญาให้ละเอียดแล้วเผลอเซ็นต์สัญญาไปแล้ว ทำไมผู้กู้มีหนี้ที่จ่ายไม่หมดไม่สิ้น หากวันไหนเราไม่มีเงินจ่าย อาจจะโดนทำร้ายร่างกายก็เป็นได้ บางคนก็ข่มขู่ ดักตามที่ทำงานเพื่อให้จ่ายดอกเบี้ยก็มีเยอะไปตามข่าวที่ออกมาให้แต่ละวัน ทางเราอยากแนะนำการกู้เงินที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือดีกว่าการกู้หนี้นอกระบบเพราะดอกเบี้ยก็ไม่แพง และสามารถผ่อนผันหยี้ได้อีกด้วย